Pielgrzymki do Gruzji i Armenii

07.11.2014

Krzysztof Nodar Ciemnołoński

Gruzja i Armenia to pierwsze kraje chrześcijańskie na świecie i wraz z rozbudową infrastruktury turystycznej wzrasta zainteresowanie pielgrzymkami.Oprócz unikalnych w skali świata zabytków i historii na Kaukazie można zobaczyć także bardzo cenne relikwie – Chiton Jezusa Chrystusa w katedrze Cveti Cchoveli w Mtskhecie, grot Włóczni Przeznaczenia w Armenii, grób apostoła Macieja w Twierdzy Rzymskiej Gonio-Apsarus oraz krzyż i grób św. Nino, patronki gruzińskiego chrześcijaństwa,w cerkwi Sioni w Tbilisi. Serdecznie Państwa zapraszamy nawakacje w Gruzjii Armenii, podczas których odwiedzamy i pokazujemy turystom wszystkie te miejsca.

Szczegóły odnośnie najważniejszych miejsc świętych w Gruzji i Armenii

Sveti Cchoveli(XI w.), „gruziński Wawel” z grobami królów z dynastii Bagrationi i sklepieniem na wysokości 54 m. Według legendy Żyd Eliasz, który był świadkiem Męki Pańskiej w Jerozolimie, przyniósł tutaj chiton Jezusa Chrystusa. Gdy chciał go pokazać swojej siostrze Cydonii, ta gdy przytuliła szatę do piersi zmarła nagle. Eliasz pochował ją a w miejscu jej grobu wyrósł cedr libański. Gdy król Wachtang Gorgasal nakazał budowę świątyni i ścięcie cedru jedna z przygotowanych kolumn w cudowny sposób wzniosła się w powierzu i osiadła na pniu po ściętym drzewie. Symboliczne przedstawienie budowy „Drzewa Życia” bo tak brzmi nazwa katedry po gruzińsku jest obecna w formie obrazu w każdej gruzińskiej cerkwi. W środku znajduje się chrzcielnica z VI wieku, w której chrzczono gruzińskich władców. Podziwiamy również wspaniałe freski, w tym jedyne w Gruzji przedstawienie 12 znaków zodiaku oraz apokaliptycznych bestii.

Samtavro(IV w.), cerkiew i klasztor żeński gdzie pochowani są władcy Gruzji, król Mirian i królowa Nana, którzy przyjęli chrześcijaństwo w imieniu narodu w 337 roku. Znajduje się tu również grób Gabriela. Żyjący w XX wieku mnich zasłynął jako uzdrowiciel i jasnowidz.

David Garedji(VI-XII w.),imponujący zespół klasztorny na półpustyni,tuż przy granicy z Azerbejdżanem, z freskami z XI wieku. Został założony w VI przez św. Dawida, jednego z 13 braci syryjskich, którzy głosili na terenie Gruzji chrześcijaństwo. W czasie prześladowań chrześcijan w Konstantynopolu uciekł on do Gruzji i zamieszkał w pustelni, w jaskini Garedja. Znajdowało się tutaj jedyne źródło pitnej wody w promieniu kilkuset kilometrów. Wkrótce przybyli tutaj inni mnisi, którzy osiedlali się w jaskiniach na obszarze około 20 km. Co ciekawe, w jednym z klasztorów, w okolicy miasta Udabno, w XII wieku powstała szkoła malarstwa religijnego, zupełnie odmiennego od bizantyjskiego. Przez lata najazdów kompleksy pustoszały, wielu mnichów poniosło śmierć z rąk najeźdzców i od XII wieku do czasów współczesnych żyje tu tylko kilku mnichów.

Katedra Sioni w Tbilisi– Pierwsza świątynia została wybudowana w latach 575-639. W związku z licznymi najazdami była wielokrotnie burzona i odbudowywana. Zgodnie z legendą podczas najazdu Persów szach rozbił namiot na środku Katedry a mieszkańcom Tbilisi nakazał bezcześcić ikony, które rozłożono na moście. Kto nie chciał po nich przejść był mordowany a zwłoki wrzucano do rzeki Mtkvari. Obecny kształ pochodzi z XII w. Wnętrzne zdobią XIX-wieczne freski namalowane przez rosyjskiego malarza Grigorija Gagarina.W Sioni przechowywana jest najważniejsza relikwia Gruzji –krzyż świętej Nino.

KatedraEczmiadzinwWagharszapat– ormiański Watykan, siedziba Katolikosa Wszystkich Ormian, głowy Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. Świątynię rozpoczęto budować już w 301 roku w miejscu, które św. Grzegorzowi Oświecicielowi zgodnie z legendą wskazał Jezus Chrystus. Kompletna przebudowa obiektu po całkowitym zniszczeniu została wykonana w w 483 roku. To tutaj znajduje się jedna z najważniejszych relikwi chrześcijaństwa, grot Włóczni Przeznaczenia, którą przebito bok Chrystusa. Został przyniesiony przez apostoła Judę, który nauczał na terenie Armenii.

Religia w Armenii

Armenia jest najstarszym krajem chrześcijańskim na świecie, gdzie ta właśnie religia została ustanowiona narodową już w 301 roku n.e gdy św. Grzegorz Oświeciciel ochrzcił króla Armenii Tiridratesa. Następnie w 451 roku doszło do rozłamu i wystąpienia Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego od Kościoła Powszechnego. Złożyło się na to kilka czynników – wojna z Persami, w wyniku której hierarchowie Armenii nie mogli uczestniczyć w soborze chalcedońskim, odmienne zdanie na temat monofizytyzmu (ludzka i boska natura Chrystusa nie istnieje w dwóch naturach) oraz wpływy Konstantynopola rywalizującego z Rzymem. Obecnie struktura Kościoła Ormiańskiego jest podzielona pomiędzy czterech patriarchów (Katolikos Eczmiadziński, Katolikos Wielkiego Domu Cylicyjskiego w Libanie, Patriarcha Jerozolimy i Wspólnoty św. Jakuba, Patriarcha Konstantynopola w Turcji), gdzie głównym patriarchą nazywanymKatolikosem Wszystkich Ormianjest Katolikos z siedzibą w mieścieWagharszapat(Eczmiadzin), zwanym ormiańskim Watykanem. Kościół uznaje trzy pierwsze sobory powszechne. Ciekawostką jest, że aby zostać członkiem Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego należy urodzić się ormianinem.

Religia w Gruzji

Gruzja przyjęła chrześcijaństwo jako religię narodową 337 roku n.e. dzięki mniszce z Kapadocji, św. Nino, która uciekła z Armenii przed prześladowaniami. Początkowo kościół w Gruzji był zależny od Konstantynopola, z wpływami greckimi. Następnie stał się autokefaliczny (niezależny) z własnym katolikosem. Całkowite oderwanie od kościoła greckiego nastąpiło w XIII w. W XIX wieku został podporządkowany Świętemu Synodowi prawosławnemu, co trwało do kolejnego odzyskania niepodległości w 1943 roku. Obecnie katolikosem jest Ilia II, który na stałe rezyduje w Tbilisi.

Autor:Krzysztof Ciemnołoński

Odkryj więcej ciekawych miejsc!

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Tamada Tour

Realizacja: Codenest